Текст песни кристина си и мот

Фирми со изготвени ЕЗК Подрачна служба Даночен Број на Обврзник Назив на Обврзник. Фирми со изготвени ЕЗК БЕРОВО СТАНКА ВАСИЛ КРАКУТОВСКА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ МАЛЕШКОМ Д.О.О.Е.Л.